• Home
  • /Posts Tagged ' natur '

Archives

Fiskeri

Fiskeri

Der er flere gode fiskesteder på Lyø, så uanset vindretning kan der findes en egnet plads. Øen er ikke større end du kan nå mellem de forskellige pladser gående eller på cykel. Øen er lille, vejene smalle og der er …

 
Skov

Skov

Fyns statsskovdistrikt ejer skoven på Lyø som ligger i en smuk tunneldal vest for Østersjo,på Lyø’s østlige side.

Lyø skov består af 6,8 ha skov plantet 1990 på de flade arealer ovenfor dalen og lidt ned af siderne. De forholdsvise …

 
Strande

Strande

Lyø har fremragende strande både til familie, lystfiskere og sejlsport. Ved havnen er der i bugten en meget småbørnsvenlig strand, hvor vandet har sandbund uden sten og vandet er lavt.

Vandet ved stranden for enden af Søndenvej er friskt og …

 
Sårbar naturområde

Sårbar naturområde

Nogle områder i Det Sydfynske Øhav er særlige sårbare naturområder, hvor man bedes undgå at færdes i fuglenes ynglesæson fra 1. marts – 15. juli.

Det nye Land, krumodden på Lyøs nordøstlige kyst er et af de sårbare naturområder. Man …

 
Fuglereservat og fugletårn

Fuglereservat og fugletårn

Det Sydfynske Øhav er på grund af det rige fugleliv udpeget som internationalt fuglebeskyttelsesområde i henhold til såvel EU – fuglebeskyttelsesdirektivet som Ramsar – konventionen. Det Sydfynske Øhav blev af Miljø- og Energiministeriet pr. 1. september 1996 udlagt som vildtreservat, …

 
Find haletudsen

Find haletudsen

Find Haletudse Stationerne fungerer som ubemandede stationer, der giver familier frihed til at komme og gå og bruge aktiviteterne, når det passer dem. Aktiviteterne er tilrettelagt så de giver familierne mulighed for at være sammen på en nærværende og lærerig …

 

Revet

Et område mod nord der er dannet af strøm aflejringer. Tidligere har det været brugt til råstofudvinding og idag anvendes det til afgræsning for kreaturer. Den sandede grund og manglende næringsstoffer skaber grobund for helt specielle planter der ikke trives …