Stendiger

Der er rigtig mange fredede stendiger både i Lyø by samt rundt om markerne i det åbne land. Stendigerne i det åbne land er ikke så velplejede som i byen, men rummer mulighed for biodiversitet og har en vigtig kulturhistorisk værdi.