Skov

Fyns statsskovdistrikt ejer skoven på Lyø som ligger i en smuk tunneldal vest for Østersjo,på Lyø’s østlige side.

Lyø skov består af 6,8 ha skov plantet 1990 på de flade arealer ovenfor dalen og lidt ned af siderne. De forholdsvise stejle dalsider og bunden består af 13,1 ha græsningsjord og mose. Arealerne på sydsiden af åen tilhørte Damgården, der blev erhvervet i 1989, men bygningerne er siden frasolgt. Arealerne på nordsiden er erhvervet ved mageskifte. Til distriktets arealer hører en andel i græsningen på Lyø Trille.

Der går en afmærket rute hele vejen rundt om Lyø. Stien passerer gennem Naturstyrelsens areal. Du kan vælge at gå i kanten af skoven med udsigt over tunneldalen, eller på den gamle kirkesti i sydsiden af skoven.

Skoven er IKKE en af de Statsskove (Naturstyrelsens arealer) der er omfattet af ”Fri Teltning” ordningen, benyt lejrpladsen ved Lyø Camping.

Link til Naturstyrelsen; lin: www.sns.dk/fyn/drift/driftplan/beskrivelser/lyoe.htmk