Sårbar naturområde

Nogle områder i Det Sydfynske Øhav er særlige sårbare naturområder, hvor man bedes undgå at færdes i fuglenes ynglesæson fra 1. marts – 15. juli.

Det nye Land, krumodden på Lyøs nordøstlige kyst er et af de sårbare naturområder. Man bør derfor undgå at færdes her i perioden 1. marts til 15. juli.

Øhavskortet: http://www.naturturisme.dk/WEB_Ohavskort_DK_2016.pdf har indtegnet både fuglereservaterne, de sårbare naturområder samt områder med mange rastende fugle,kortet viser den præcise beliggenhed af områderne.