Revet

Et område mod nord der er dannet af strøm aflejringer. Tidligere har det været brugt til råstofudvinding og idag anvendes det til afgræsning for kreaturer. Den sandede grund og manglende næringsstoffer skaber grobund for helt specielle planter der ikke trives andre steder. Området er præget af brakvandssøer, der er et eldorado for fuglelivet.
Sagnet fortæller at revet opstod da ..

Man kan idag se “Anes kiste” på vestsiden af revet