Ø-Konsulent

Ø-konsulent til småøerne Avernakø, Bjørnø og Lyø

Baggrund

Beboerforeningerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en selvstændig, ekstern konsulent til projektledelse, fundraising og facilitering af aktiviteter og projekter, på de 3 øer længst vestpå i det sydfynske øhav.

Siden 2018 har indbyggerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdet på en fælles, ambitiøs udviklingsplan (helhedsplanen 2020), hvor visionsdelen efterfølgende er blevet politisk godkendt af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes

I tillæg til helhedsplanen er der udarbejdet en handlingsplan med konkrete initiativer og projekter, der skal være med til at realisere helhedsplanens målsætninger og sikre bosætning, vækst og trivsel på øerne i fremtiden.

Ø-konsulent som løftestang for udvikling på øerne

Beboerforeningerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø ønsker nu at hyre en ø-konsulent for at sætte handling på planens visioner og understøtte initiativerne på en mere opbyggelig og struktureret vis. Ø-konsulentens fremmeste formål er at være med til at igangsætte et antal udvalgte projekter og sikre sig, at de udvikles og gennemføres i løbet af projektperiodens 2-årige forløb. Derudover skal ø-konsulenten i almindelighed varetage bosætningsopgaver, sparring med øboere og projektsamarbejdspartnere, samt stå for formidlingen af de 3 øers fremskridt.

Ø-konsulent er en del af projektet ”Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter”, som er finansieret af LAG Småøerne, Landdistriktspuljens Ø-støttemidler og Faaborg-Midtfyn Kommunens Udviklingspulje.

Det formelle og organisatoriske ejerskab omkring projektet og ø-konsulenten ligger i de 3 beboerforeninger, mens den daglige ledelse varetages af en nedsat styregruppe, bestående af øboere og repræsentanter for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Om opgaven

Opgaven tilbydes en selvstændig, ekstern konsulent. Da handlingsplanen indeholder en del længerevarende projekter og processer er opgaven udbudt som et 2-årigt forløb med et ugentligt timetal på i gennemsnit mellem 15 og 20 timer (honorar inkl. rejseudgifter).

Konsulenten forventes at kunne arbejde selvstændigt med opgaverne og opretholde en tilstrækkelig kontakt med de forskellige, lokale interessenter og eksterne aktører, for løbende at kunne hjælpe disse med projekterne. Det forventes, at ø-konsulenten deltager i projektrelaterede mødeaktiviteter, faste møder med og orienteringer til styregruppen og i begivenheder af særlig bosætningsmæssig karakter på de 3 øer. Derudover er tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommunes forvaltning og det politiske ø-udvalg nødvendigt.

Der er ingen specifikke, uddannelsesmæssige krav eller lignende kvalifikationer for at man kan søge opgaven, men erfaring med projektfacilitering og fundraising, samt en almindelig interesse i og kendskab til småøerne foretrækkes. For at opgaverne kan løses på fornuftig vis er det vigtigt, at ø-konsulenten gør en indsats for at tilegne sig et bredt og vidtrækkende netværk på de 3 øer. Se eventuelt også bilag for helhedsplan og handlingsplan 2020 (https://www.fmk.dk/om-kommunen/udviklingsprojekter/helhedsplan-for-avernakoe-bjoernoe-og-lyoe/) for mere kontekst og uddybning af projektindsatserne.

Ansøgning / tilbud sendes til rpa@lyoe-ferie.dk senest d. 15.09.2021. Spørgsmål vedrørende opgaven  kan rettes til Rasmus Andersen på ovenstående mail eller på tlf. nr. 3023 9739.