Nyhedsbrev fra Lyø Købmandsforening – september 2014

Nyhedsbrev september 2014

Søndag den 28. september holder vi, sammen med Palle, et lille farvel-og-goddag arrangement i butikken. Købmandsforeningen står for kaffe, rundstykker og en lille en til kaffen fra kl.09 til kl. 11.

Vi håber, at rigtig mange vil komme og sige pænt farvel og tak og held og lykke med det nye liv til Palle, samt ønske Anne Mette og John god vind i deres nye tilværelse.

Fra onsdag den 1. oktober er det nye forpagterpar parat til at tage over i butikken. Vi påregner at de kan flytte ind i boligen ca. 1. december 2014.

Og hvad er der så sket i foreningen siden sidste nyhedsbrev? – Ikke så lidt kan vi heldigvis sige denne gang. Vi har købt Palles ejendom, finansieringen synes at være på plads, der er ansat et forpagterpar til købmandsbutikken og udbudsliste sendes til 3 hovedentreprenører en af de nærmeste dage.

Generalforsamlingen

Blev afholdt 1. marts på Damgaarden med fint fremmøde. Der henvises til referatet, som tidligere er udsendt til foreningens medlemmer.

Køb af Palles ejendom.

Der er nu indgået endelig aftale med Palle. Købesummen blev 471.800 kr. og foreningen overtager ejendommen den 1. oktober. Advokat Leif Jørgensen, Faaborg berigtiger handlen. Den oprindelige aftale lød på 500.000 kr. men Viggo Hansen køber 564 m2 af Palles baghave direkte af Palle. Det er 564 m2 som Viggo har brugt til køkkenhave i mange år. Viggo betaler Palle i alt 28.200 kr. forjorden.

Finansiering.

Der er tegnet indskudsbeviser for ialt 285.000 kr, som er indsat på foreningens konto i Faaborg Sparekasse (nu Sparekasssen Fyn) Som supplerende finansiering har foreningen udbudt gældsbeviser à 25.000 kr., med 5 års løbetid og en rente på 4 % p.a. Gælden bliver sikret med 1. prioritet i ejendommen.Der har været stor interesse for disse gældsbeviser, og foreningen har tilbud fra långivere på i alt 400.000 kr.

Vi er pave-stolte af- og utroligt taknemlige for den store opbakning vi har fået fra jer alle sammen.

 Af hjertet   TAK !

Ansættelse af forpagterpar

Stillingen som forpagter af købmandsbutikken har været slået op i flere medier. Der kom fem ansøgninger – 2 sprang. Et udvalg fra bestyrelsen har haft ansøgerne til samtale. Bestyrelsen har valgt at ansætte Anne Mette Vestergaard Jacobsen og John Hansen. Anne Mette er indfødt Lyøbo, og de er begge kommet rigtig meget på Lyø. John overtog i sommer jobbet som havnefoged.

Anne Mette og John overtager butikken straks den 1. oktober og holder med det samme butikken åben – indtil videre i begrænset omfang på grund af renoveringen, som starter snarest muligt efter den 1. oktober. Der holdes åbent hver dag – mandag, onsdag, fredag og lørdag både formiddag og eftermiddag – tirsdag og torsdag kun kl. 17-18 – og søndag kun om formiddagen. Åbningstiderne vil være slået op på butiksdøren og på øens opslagstavler.

 

Renovering af ejendommen

Som nævnt i det foregående nyhedsbrev har foreningen modtaget tilsagn om støtte til renovering af ejendommen. Der er tilsagn om i alt 758.000 kr. fra offentlige puljer. Bestyrelsen har hyret civilin- geniør Kurt Christensen fra Korinth til at udarbejde udbudsmaterial e vedr. renoveringen. Når det meget snart foreligger, indhentes der tilbud fra 3 totalentreprenører. Renoveringen kan forhåbentlig påbegyndes allerede i uge 41 og vi satser på at boligen er klar til indflytning 1. december. Ændring

og renovering af butik og lager kommer til at foregå i etaper idet vi skal søge om flere tilskud fra

  • -støttemidlerne og vi håber meget at få tilskud til bl.a. kølerum.

Lige nu går det rigtig stærkt; vi har forhåndsmøde med entreprenørerne 17. september og der afholdes licitation den 25. september og vi regner med at håndværkerne starter op den 6. oktober.

Vi håber at mange af jer har mulighed for og lyst til at komme søndag den 28. september til nogle hyggelige timer sammen med Palle, Anne Mette og John – og Lyø Købmandsforenings bestyrelse

Mange hilsner fra hele bestyrelsen

Viggo, Jørgen, Ulla, Ole, Charlotte og suppleanterne Helle og Hanne.

NB:     Åbningstider for *LYØ KØBMANDSGAARD*fra: 1. oktober til slut ombygning.

Mandag – Onsdag – Fredag:      8:00 – 11:00  og  15:00 – 18:00

Tirsdag og Torsdag:                  16:00 – 18:00

Lørdag:                                      8:00 – 12:00 og   15:00 – 18:00

Søndag:                                      8:00 – 11:00

 Frivillige til hjælp især i nogle formiddagstimer søges til ombygningsperioden

Henvendelse til Anne Mette tlf. 21 92 81 84