Mindestenen

Til minde om Valdemar Sejrs tilfangetagelse på Lyø En mindesten blev rejst i byen d. 6 maj 1923 som vidner om Kong Valdermar Sejr’s ophold på Lyø, hvor han yndede at gå på jagt. Her blev han i 1223 – altså 700 år før – sammen med sin søn taget til fange af Grev Henrik af Schwerin. Han var fanget i 3 år og måtte købe sig fri ved at afstå nogle nordtyske besiddelser.