Lyø Lokalhistorisk forening

 

http://www.lyøhistorie.com

Formand Peder Jeppesen
Lyø Bygade 11, 5601 Lyø

tlf: 62 61 94 17

Referat fra generalforsamling  i Lyø Lokalhistoriske Forening. Fredag d. 29. juni 2018 kl. 19.00

Fremmødt 44 medlemmer.

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent.

Rasmus P. Andersen blev valgt til både dirigent og referent.

Pkt. 2: Årsberetning ved Formand Peder T. Jeppesen.

Årsskriftet Lyboen blev lavet i løbet af vinteren. Trykkeriet lavede en fejl, der medførte at nogle medlemmer fik sidste års Lyboen, men med 2017 for- og bagside. Vi håber at alle, der modtog en af de ”forkerte” Lyboen har henvendt sig og at der er modtaget en ny. Trykkeriet har kompenseret for gentryk og den ekstra porto. Udstillingen på skolen er blevet tilføjet 2 nyindkøbte mannequiner, der er blevet påklædt i lokale klædedragter. Der er planer om at tilføje nogle tekstiler til udstillingen senere. Udstillingen vil være åben resten af sommeren.

Der er blevet afholdt arkivaftener med registrering af billedmateriale mm.

Opfordring til at bidrage med materiale til Lyboen 2018.

Pkt. 3: Regnskab.

Ulla Jeppesen gennemgik regnskabet for kasserer Jane Isdal.

170 medlemmer. Regnskabet er i balance og godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 4: Valg til bestyrelsen.

Anders Bøgebjerg og Rasmus Andersen på valg.

Begge genvalgt.

Suppleanter Birthe Jeppesen og Tove Pedersen

Begge genvalgt.

Revisor Jens Havløkke.

Genvalgt.

Pkt. 6: Evt.

Kort drøftelse af honorar til evt. foredragsholdere.

Ulla Jeppesen orienterede om ombygning af Damgaarden.

Tak til  Vibeke, Tove og Stig for rejemadder og en stor tak til Asta for de altid lækre kyskager.

Rasmus takkede for ro og orden.

Efter generalforsamlingen underholdt sognepræst fra Brahetrolleborg Kirke, Ole Buhl Nielsen, med et super foredrag om slutningen af 1700-tallets landboreformer, menneskesyn og mennesker.

Referent Rasmus P. Andersen