Lyø Købmandsforening

[imageeffect image=”3867″ type=”shadowreflection”] [styledbox type=”information”]

Lyø Købmandsforening

Formand:Hans Chr. Rasmussen
Næstformand: Ulla Jeppesen
Sekretær:  Charlotte Flensted
Bestyrelsesmedlem: Ole Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Jacob Nissen
Suppleanter: Helle K. Larsen og Hanne Windeleff

[/styledbox]

Lyø Købmandsforening

Vision

Med baggrund i at Lyøs nuværende købmand, Palle Volder, har meddelt, at han agter at ophøre med købmandsforretningen i september 2014, blev der af øens borgere taget initiativ til oprettelse af Lyø Købmandsforening.

Den stiftende generalforsamling fandt sted 16. februar 2013, og der viste sig stor opbakning både fra Lyø selv og ikke mindst fra andre udenøs folk, som har interesse i at dagligdagen på Lyø fortsat vil kunne fungere både sommer og vinter. Foreningsdannelsen er gjort i erkendelse af, at uden en købmandsforretning vil det være meget svært at bevare Lyø – både som et sted med helårsbeboelse, men også som et udflugtsmål for feriegæster, turister og sejlere. Hvis der ikke er mulighed for indkøb af dagligvarer og kioskvarer, vil Lyø blive fravalgt af mange som udflugtsmål, og antallet af overnattende gæster både på øen og i havnen vil falde dramatisk. Lyø Købmandsforening har som formålsparagraf ”at sikre at der fortsat drives købmandshandel på Lyø”. Dette vil vi gøre ved at erhverve den nuværende købmandsejendom eller tilsvarende lokaler, og derfra drive købmandshandel ved at forpagte ud til en eller flere som vil være købmand.

Vi er bevidste om, at det i vintermånederne er svært at få en købmandsforretning til at løbe rundt økonomisk, mens det i sommersæsonen er et hårdt og tidskrævende arbejde. For at afhjælpe på disse besværligheder vil den leje, som en forpagter skal betale for ejendommen, blive fastsat derefter og der er også vilje til – på frivillig basis – at hjælpe med i højsæsonen. I foreningen erkender vi, at det kan komme på tale, at Lyø Købmandsforening i korte overgangsperioder selv kommer til at stå for driften af købmandsforretningen. Vi tror på at konceptet kan blive gjort attraktivt for en forpagter. Den nuværende købmandsejendom trænger til modernisering både i butik og i bolig, dertil skal bruges penge, ligesom der skal bruges penge til erhvervelsen af ejendommen. Pengene forventes fremskaffet ved salg af indskudsbeviser samt midler fra forskellige fonde. Der er foreløbig indkommet tilsagn om indskud på knapt 200.000 kr. Vi forventer, at det samlede financieringsbehov ligger i omegnen af en million kroner.

Bestyrelsen