Lyø Kirke

Kirken, der er bygget af rå kampesten, er opført ved Reformationen og ændret flere gange, bl.a. i 1640erne og sidst i 1980erne. Kirkegården er cirkelrund og en af de smukkeste og mest særprægede i Danmark. Der findes så vidt vides kun to runde kirkegårde i DK. Efter Reformationen har der været 24 sognepræster på Lyø, men siden 2008 bliver sognet betjent fra Faaborg. Blandt Lyøs præster kan nævnes forfatteren Niels Kjær, der var sognepræst på Lyø fra 1978 til 1999, og som har udgivet Lyø Logbog (1978) og Ø-liv (1982)

I kirken kan der ses eksempler på traditionelle Lyø broderier og kirkepuder

Skoleklasser kan få rundvisning kontakt venligst kontaktperson Sabina Stoltz- Andersen: sabina.stoltz@gmail.com

Gudstjenester: http://www.lyoe-kirke.dk