Lyø Fødevareforening LFF

Invitation til stiftende generalforsamling i Lyø Fødevareforening 

Til øboere og udenøs folk med interesse for produktion og forbrug af lokale fødevare på Lyø! 

Den 23. marts 2019  holdt vi et afklarende interessemøde hos Jan Vogt, i Revvejen 6, hvor vi gennemgik mulighederne for at oprette en fødevareforeningen på Lyø og drøftede forskellige formål med at skabe en sådan forening.

På mødet blev der nedsat en provisorisk bestyrelse eller arbejdsgruppe, der skulle sørge for indkaldelse m.v. til stiftende generalforsamling og udarbejdelse af forslag (på baggrund af interessemødet) til vedtægter. Arbejdsgruppen er nu klar til at afholde en stiftende generalforsamling og inviterer hermed til dette på:

Damgården d. 29. maj 2019, kl. 19.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Registrering af fremmødte
 4. Valg af stemmetællere
 5. Gennemgang af vedtægter
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Afstemning om vedtægter
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Under ‘eventuelt’ kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Som bilag til mødet medsendes referat fra det afklarende møde d. 23. marts samt forslag til fødevareforeningens vedtægter, som arbejdsgruppen har forberedt på baggrund af samme. Referat og vedtæger vil indtil videre kun være tilgængelige på Lyø Beboerforenings hjemmeside under et opslag om Lyø Fødevareforening.

På arbejdsgruppens vegne

Malene Lütken, Trine Høj, Laust Longfors Hansen, Jens Westerskov Andersen, Rasmus Selmer, Palle Volder og Jan Vogt.

Kontaktliste Lyø Fødevareforening

Vedtægter – LFF