Lybo

ER DU DEN NÆSTE LYBO?

Mange mennesker går med en gammel drøm om et liv på en lille ø. Et sted, hvor man kan nyde naturen, nærheden og et liv uden stress.

For de fleste bliver det ved drømmen!

Ønsker man at flytte til en lille ø er det valg med konsekvenser. Man vælger til, men man vælger også fra, når man vælger et liv på en lille ø.

– Hvad med børnenes skolegang? – Kan man undvære fastlandets mange sociale og kulturelle tilbud? – Hvad hvis færgen ikke kan komme gennem isen? – Kan man klare vinterens mørke osv.?  Kommer man til at kede sig?

Lad det være sagt med det samme: Man kan ikke flygte fra personlige og sociale problemer ved at flytte til en lille ø. Nissen flytter med. Dét at flytte til en lille ø kræver mange personlige overvejelse, og det er vigtigt, at det er en velovervejet beslutning.
Nye beboere på øen er hjertelig velkommen. Her kan man finde noget som ikke findes mange andre steder. Kom og find selv ud af hvad det er:-)

[styledbox type=”information” css_animation=”appear”]

Skriv en lille mail til sidens administrator, hvis du vil have noget slået op her!

[/styledbox][imageeffect image=”4213″]

Her kan du læse lidt om, hvad Lyø – foruden en pragtfuld natur og nærhed – kan byde på:

Købmand
På Lyø er der en købmand, hvor du kan få et meget stort udavagl af købmandsvarer og varmt brød om morgenen. Købmanden har åbent hele året, se aktuelle åbningstider under Købmandsgaardens eget indlæg. Købmanden sælger også gas.

Sygeplejerske/Hjemmehjælp
På Lyø er der sygeplejerske og hjemmehælpere, hvis man har brug for denne service. Hjælpen visiteres gennem Faaborg-Midtfyn Kommune.

Skolebørn
Øens skolebørn går i skole i Faaborg. På færgen er der TV og gratis internet. Flere voksne både fra Lyø og Avernakø pendler til arbejde på Fyn, så børnene er aldrig alene på færgen. Der er ofte voksne der gerne hjælper med lektier på turen.

Håndværkere
Øen har flere håndværkere, bl.a. tømrer, bådbygger og et tagfirma, som kan klare det meste. Der er også en frisørsalon på øen.

Internet og TV Der er mobil bredbåndsdækning på øen fra flere udbydere, men kvaliteten er meget svingende. Der er enkelte udbydere der leverer telefoni og tv via kobberkabel. Der er også mulighed for digitalt tv via antenne eller parabol. Der er ingen fibernetopkobling. Drøft med dine naboer hvilke selskaber der har bedst dækning lige hvor du bor.

Levering af varer
Virksomheder og handlende i Faaborg er vant til at betjene kunder på Lyø. De fleste firmaer leverer varerne ved færgen i Faaborg. Se de aktuelle retningslinjer vedrørende godstransport på Øfærgens hjemmeside.

Transport med færgen
Som ø-bo med folkeregisteradresse på Lyø sejler du (+ en cykel) gratis med færgen. Din bil og anden transport skal du betale for, der er en rabatordning for øboere i forhold til de almindelige priser.

Nødsituationer
Opstår der nødsituationer på øen, bringer færgen så hurtigt som muligt en ambulance over til øen. Alternativt og uden for almindelig sejltid, er der mulighed for at tilkalde en helikopter. Ved brand har øens sit eget brandkorps og Beredskab Sydfyn har en hurtiggående gummibåd, som kan bringe yderligere mandskab over til øen på kort tid.

Lystbådehavn
Er du til sejlads og fiskeri har Lyø en ny og moderne havn, hvor du kan have din båd liggende hvis du bliver medlem af Lyø bådelaug.

Renovation
Lyø har et fuldt udbygget renovationssystem, hvor almindeligt affald bliver afhentet hver uge. Desuden er der en ”genbrugsstation,” hvor du kan aflevere bygningsaffald, småt brændbart, papir, glas, elektronik osv.

Ejendommene i Lyø By er tilsluttet et mekanisk renseanlæg.

Post, aviser og ugeblade
Øen får omdelt post som er sendt via Post Nord. Aviser og ugeblade mv. bliver omdelt på øen. Anden post hentes i skuret ved Lyø havn.

Foreningsliv
I forhold til beboerantallet har Lyø rigtig mange foreninger og et blomstrende foreningsliv, f.eks. jagtforening, idrætsforening, lokalhistorisk forening og ældreklub mv., så der er rig mulighed for at deltage i aktiviteter på øen.

Kultur- og Besøgscenter

Den gamle skole er ved at blivet omdannet til Kultur- og Besøgscenter. Her er Cafe om sommeren.

Damgården

Flere af øens foreninger har arrangementer og aktiviteter i løbet af året, flere af disse foregår på Damgården, som er en selvejende institution.

Kirke
Øen har egen kirke og menighedsråd. Kirken betjenes af præsterne fra Faaborg og der er gudstjeneste hver 14. dag.

Nabohjælp
En af fordelene ved at bo på en lille ø er, at der altid er hjælp at hente hos andre.  Naboen ser gerne efter dit hus, hvis du er ude at rejse – og har du brug for en traktor, så skal du også bare spørge.


Når du flytter til øen …
Lyø Beboerforening står til rådighed med råd og vejledning, hvis du overvejer at flytte til Lyø. Vi vil gerne fortælle dig meget mere om det at bo på en lille ø – vi giver gerne en kop kaffe, når vi får uventede gæster!

Politik  Lyø hører under Faaborg-Midtfyn Kommune, og samarbejdet med byrådet foregår bla. gennem det lokale Ø-udvalg. Lyø har to repræsentanter i udvalget, disse vælges i forbindelse med kommunalvalgene. Lyø er medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer http://www.danske-smaaoer.dk . Beboerforeningen arbejder aktivt med i sammenslutningens arbejde.

Erhvervsudvikling Som erhvervsdrivende på Lyø er det muligt at søge udviklings støtte gennem EU midler, de såkaldte LAG midler https://www.livogland.dk/  Det er ligeledes muligt at søge støtte gennem de såkaldte Østøtte midler der er øremærket til udvikling på småøer i Danmark https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/…oe…/oe-stoette