Historie

Lyø har været vildtrig. I Valdemar Sejrs Jordebog nævnes såvel hjort, som rådyr, dådyr og heste. Valdemar Sejr har for øvrigt spillet en særlig rolle på Lyø. En forårsdag i 1223, var han, kongen, på jagt på Lyø. Her blev han taget til fange af en af sine egne lensmænd, grev Henrik af Schwerin. Først tre år senere slap han fri. Det kostede ham 45.000 mark, hans afdøde dronnings sølv og væsentlige dele af de nordtyske besiddelser, hvor han sad i fangenskab.

I 1500-tallet uddøde hele Lyøs befolkning efter epidemier og plyndringer. Øen blev genbefolket af 24 familier, der havde gjort oprør mod deres godsejer og fået beskeden: Enten forsvinder i til Lyø eller bliver henrettet!

Flere af de 24 fæstegårde er siden blevet delt, der er kommet husmandssteder til og øvrige enkelthuse, men strukturen i bebyggelsen på Lyø stammer fra de 24 indvandrerfamiliers gårde.

DU KAN LÆSE MEGET MERE OM LYØ´S HISTORIE PÅ HJEMMESIDEN: www.lyøhistorie.com

[imageeffect image=”3721″ target=”_self”]

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.