Fiskeri

Der er flere gode fiskesteder på Lyø, så uanset vindretning kan der findes en egnet plads. Øen er ikke større end du kan nå mellem de forskellige pladser gående eller på cykel. Øen er lille, vejene smalle og der er ikke gode parkeringsforhold, så lad bilen stå på Fyn.

Lyø Trille er en rigtig god plads til fiskeri efter havørred med dybt vand helt tæt under land. Waders er faktisk ikke nødvendige. Også gode chancer for store kysttorsk. På den østlige side af spidsen findes et muslingerev, der plejer at holde jagende fisk. Der er mange ynglefugle i området så tag hensyn. Fra 1. marts til 15. juli er der adgangsforbud – dette er skiltet i området.

Lyø, Klokkesten her er godt havørredstræk med pæn dybde under land. Waders dog en fordel. Varierende bundforhold med spredte ålegræsbælter og sten.

Lyø, sydsiden er der godt havørredfiskeri langs hele klinten, med rimelig god dybde tæt under land. Waders er dog en fordel.

Husk at havørred (Salmo trutta) er fredet i saltvand i perioden 16/11 – 15/1. Mindstemål 40 cm.

Husk fisketegn. Fisketegn kan erhverves ved at bruge følgende link til Miljø og Fødevarestyrelsen  https://www.fisketegn.dk/fisketegn/common/setupAnglerFisherType.do