Damgården

Damgården

Udenøs gæster kan nu leje Damgaarden til mindre arrangementer.
Medbring selv mad – eller bestil Sandwich hos Lyø Købmandsgaard, tlf.  2192 8184
Service, kaffemaskine og opvaskemaskine kan benyttes.
Vi henstiller at drikkevarer købes i Købmandsgaarden.

Henvendelse skal ske til:
Hanne Windeleff tlf. 2122 5611 /  2945 3945 eller Ulla Jeppesen tlf. 2278 0370

Bestyrelsen for S/I Damgaarden, Lyø

Lejebetingelser

2019 Lejepriser Damgåreden
Tag hensyn til lejerne på 1. Sal.