• Home
  • /Archive by category ' Kultur '

Archive For: Kultur

Galleri udstilling og salg

Galleri udstilling og salg

Tina Luck Hansen

Tina kommer oprindeligt fra Berlin, men opholder sig nu mest på Lyø.

Tinas billeder udtrykker hendes fantasi og drømme,og hendes håb er at hun også kan få andre mennesker til at drømme.

Tina mener kunstens vigtigste funktion …

 
Gadekær

Gadekær

Lyø by har fem gadekær.

Kærene er før i tiden blandt andet blevet brugt til vanding af husdyr og afvaskning af landbrugsmaskiner og trækdyr. Kærenes vigtigste funktion før i tiden og i dag er at fungere som vand reservoir til …

 
Stendiger

Stendiger

Der er rigtig mange fredede stendiger både i Lyø by samt rundt om markerne i det åbne land. Stendigerne i det åbne land er ikke så velplejede som i byen, men rummer mulighed for biodiversitet og har en vigtig kulturhistorisk …

 
Lokalhistorisk Udstilling

Lokalhistorisk Udstilling

Det er muligt at se Lyø Lokalhistorisk forenings udstilling i lokalet på Lyø-Kultur og Besøgscenter. Indgang fra Roestoftevej.. Udenfor sommerhøjsæson kontakt formanden for Lyø Lokalhistoriske forening

Formand Peder Jeppesen
Lyø Bygade
tlf: 62 61 94 17…

 
Lyø Mølle

Lyø Mølle

Lyø mølle blev bygget i 1876 og er en hollandsk mølle med kampestensfod, møllehatten af træ drejer vingerne mod vinden. Tidligere stod der en stubmølle samme sted. Denne blev sat op i 1821 men blev dog revet ned i 1876. …

 
Historie

Historie

Lyø har været vildtrig. I Valdemar Sejrs Jordebog nævnes såvel hjort, som rådyr, dådyr og heste. Valdemar Sejr har for øvrigt spillet en særlig rolle på Lyø. En forårsdag i 1223, var han, kongen, på jagt på Lyø. Her blev …

 
Musikalsk samvær

Musikalsk samvær

 

Øboere og turister har i ugerne 26-31 den store glæde hver onsdag eftermiddag, at kunne deltage i musikalske eller kreative optrin arrangeret af  ø-lejeren. Dette foregår oftest på Lyø Bygade ved Købmandsgården. Se opslag på øen.…

 
Byen

Byen

”Under store, skyggefulde Træer, bag Frugthaver og kraftige Pilehegn toner de gamle Bindingsværkslænger frem med deres hvide Mure. Byen er overordentlig vid af Udstrækning, det er umuligt at overskue den fra noget Punkt for dens Træer og tætte Haver. Man …

 
Mindestenen

Mindestenen

Til minde om Valdemar Sejrs tilfangetagelse på Lyø En mindesten blev rejst i byen d. 6 maj 1923 som vidner om Kong Valdermar Sejr’s ophold på Lyø, hvor han yndede at gå på jagt. Her blev han i 1223 – …