Byen

”Under store, skyggefulde Træer, bag Frugthaver og kraftige Pilehegn toner de gamle Bindingsværkslænger frem med deres hvide Mure. Byen er overordentlig vid af Udstrækning, det er umuligt at overskue den fra noget Punkt for dens Træer og tætte Haver. Man vandrer som i en Skov, og Gaarde og Huse bliver bestandigt ved at pippe frem under Løvet langs Vejene. Indtil man pludselig ned ad én eller anden Sidevej faar et Udkig og gennem dette ser Kornet staa i gyldne Traver paa de bakkebølgende Stubmarker og bag disse faar vide Udsigter over Kløfter og Dale, over enligstaaende Trægrupper og over Havet til andre, fjærne Øer — et bedaarende Syn. Det er det ideale, danske Ølandskab!”

Således skrev Achton Friis i ” De Danskes Land” — Achton Friis  link til: http://www.dedanskesland.dk/lyoe-24.html 

Selve landsbyen ligger stadig centralt på øen. Ejendommene er aldrig blevet flyttet ud på jordlodderne som det er sket mange andre steder under landbrugsreformen i 1700 tallet. Derfor har øen beholdt et charmerende præg af idyl, og er Faaborg-Midtfyn Kommune’s bedst bevarede kirkelandsby, en lang række kulturhistoriske og arkitektoniske træk i landsbyen er bevaret.

Lyø by er omfattet af en ”Bevarende  lokalplan Lyø by” lokalplan nr. 3.82 Faaborg-Midtfyn Kommune. Byens bevaringsværdi er beskrevet af Naturstyrelsen : http://www2.sns.dk/udgivelser/2003/lokalplanvejledning/lyoe.pdf