Beboerforening

Beboerforening

Beboerforeningen står for denne hjemmeside www.lyø.dk.
Foreningen bestræber sig på at redigere og opdatere sidens indhold, men er dybt afhængig af indput fra øboere, foreninger og andre med interesse for øen. Finder du evt. forældede oplysninger, direkte fejl eller mangler noget så henvend dig gerne pr mail

Bestyrelsen Lyø Beboerforening 2018

Formand: Rasmus Andersen, Lyø Bygade 7, 5601 Lyø   tlf. 30 23 97 39, rpa@lyoe-ferie

Næstformand og Kasserer: Mogens Windeleff, Lyø Bygade 26

Bestyrelsesmedlem: Hanne Windeleff, Lyø Bygade 26

Bestyrelsesmedlem: Frank Sverin Hansen, Søndenvej “Bakkehuset”

Suppleant: Barbara Strøm Baris, Lyø Bygade 1

Suppleant: Jan Vogt, Revvej 6,

 

Sammenslutningen af Danske småøer

Lyø Beboerforening repræsenterer Lyø i Sammenslutningen af Danske småøer. Sammenslutningen arbejder for forbedringer af øboernes vilkår nationalt og internationalt. Der er her tæt kontakt til det landspolitiske niveau.

Ø-repræsentant i ”Sammenslutningen af Danske småøer”: Mogens Windeleff Lyø Bygade 26 5601 Lyø

Link til Sammenslutningen: www.danske-smaaoer.dk

Foreningens formål:

-At samle så mange som muligt til aktivt at deltage i at sikre Lyøs fremtid, som et levedygtigt samfund

-At bakke Ø-udvalgsmedlemmerne op i deres forhandlinger med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring emner vedrørende Lyø

-At udtale sig på Lyøs vegne overfor offentligheden

-At sende repræsentanter til Sammenslutningen af Danske Småøer (SADSØ) generalforsamling og repræsentantskabsmøde

Aktiviteter

Udover samarbejdet med de øvrige danske småøer arbejder Lyø Beboerforening bland andet med:

-Afvikle den årlige strandrensning

-Arrangement med Sankt Hans bål

-Udtalelser til pressen

-Arbejde for at færgepriserne bliver nedsat hele året. Der er indtil nu opnået periodisk nedsættelse af taksterne for bil og persontransport.( For fragt /gods transport samt erhvervskøretøjer er der opnået helårlig takstnedsættelse)

-At sikre øboere døgnpleje på øen

– Sikre vedligehold af de af foreningen anskaffede hjertestartere

– Akuthjælper hold som rykker ud ved 112 opkald til livgivende førstehjælp

– ”Find haletudsen” aktiviteterne for børnefamilier  link til: www.kys-froen.dk

– Passe området omkring mindestenen

– I samarbejde med Lyø Idrætsforening afviklet Ø-olympiade i 2016

– Samarbejde med repræsentanter fra Avernakø og Bjørnø

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. juni. Annonceres på foreningens hjemmeside www.lyø.dk i kalenderen samt på opslagstavler på øen senest 3 uger før afholdelse.

Medlemskab

Det er vigtigt at Lyø Beboerforening har flest muligt medlemmer. Det er vigtigt med lokal opbakning når der skal argumenteres overfor det politiske system både lokalt og nnationalt.

Alle over 18 år kan blive medlem, mod at betale det årlige kontingent. Kontingent er 100 kroner per person og indbetales en gang årligt senest 1 marts. Indbetaling kan ske til:

– konto i Danske bank reg. nr. 1551 konto 77 02 256

– eller direkte til kasseren Mogens Windeleff Lyø Bygade 26, 5601 Lyø

Arkiv fra Beboerforeningen

Marts 2019 Generalforsamling 20. april kl 15

Jan 2018

Jan 2017 Nyhedsbrev Januar

nov 2015 Møde med Klimasekretariatet

Brev til Til Klimasekretariatet Faaborg særlige vilkår