Forfatter: nj hansen

Hlý på Lyø

  Hlý på Lyø

Restaurant, madhus,spisested,beværtning, bar!

på “Den gamle skole” i byen ved kirken

Roestoftevej, 5601 Lyø

For åbningstider se: https://www.hly.dk/ 

Bordbestilling : tlf.  +45  61 61 94 04

Vi kan yderligere kontaktes via mail : hello@hly.dk

 

Bygningen “Den

Ø-lympiade

Til Ø-olympiaden  mødes beboere fra danske småøer til drabelige dyster og samvær. Lyø Idrætsforening og Lyø Beboerforening står for afvikling af arrangementet når det ca. hvert 4 år er Lyø´s tur til at være vært. Mange frivillige fra og udenfor …

Byen

”Under store, skyggefulde Træer, bag Frugthaver og kraftige Pilehegn toner de gamle Bindingsværkslænger frem med deres hvide Mure. Byen er overordentlig vid af Udstrækning, det er umuligt at overskue den fra noget Punkt for dens Træer og tætte Haver. Man …

Revet

Et område mod nord der er dannet af strøm aflejringer. Tidligere har det været brugt til råstofudvinding og idag anvendes det til afgræsning for kreaturer. Den sandede grund og manglende næringsstoffer skaber grobund for helt specielle planter der ikke trives …

Mindestenen

Til minde om Valdemar Sejrs tilfangetagelse på Lyø En mindesten blev rejst i byen d. 6 maj 1923 som vidner om Kong Valdermar Sejr’s ophold på Lyø, hvor han yndede at gå på jagt. Her blev han i 1223 – …

Klokkestenen

Klokkestenen er et flere tusinde år gammelt dyssekammer, der giver klare toner fra sig, når man slår på den. Mange fortællinger knytter sig til klokkestenen, blandt andet, at man må få et ønske opfyldt, når den afgiver sin lyd.…