• Home
  • /Articles posted by ' Christel Nielsen '
  • /Page 3

Archives

Sårbar naturområde

Sårbar naturområde

Nogle områder i Det Sydfynske Øhav er særlige sårbare naturområder, hvor man bedes undgå at færdes i fuglenes ynglesæson fra 1. marts – 15. juli.

Det nye Land, krumodden på Lyøs nordøstlige kyst er et af de sårbare naturområder. Man …

 
Fuglereservat og fugletårn

Fuglereservat og fugletårn

Det Sydfynske Øhav er på grund af det rige fugleliv udpeget som internationalt fuglebeskyttelsesområde i henhold til såvel EU – fuglebeskyttelsesdirektivet som Ramsar – konventionen. Det Sydfynske Øhav blev af Miljø- og Energiministeriet pr. 1. september 1996 udlagt som vildtreservat, …

 
Gadekær

Gadekær

Lyø by har fem gadekær.

Kærene er før i tiden blandt andet blevet brugt til vanding af husdyr og afvaskning af landbrugsmaskiner og trækdyr. Kærenes vigtigste funktion før i tiden og i dag er at fungere som vand reservoir til …

 
Stendiger

Stendiger

Der er rigtig mange fredede stendiger både i Lyø by samt rundt om markerne i det åbne land. Stendigerne i det åbne land er ikke så velplejede som i byen, men rummer mulighed for biodiversitet og har en vigtig kulturhistorisk …

 
Lokalhistorisk Udstilling

Lokalhistorisk Udstilling

Det er muligt at se Lyø Lokalhistorisk forenings udstilling i lokalet på Lyø-Kultur og Besøgscenter. Indgang fra Roestoftevej.. Udenfor sommerhøjsæson kontakt formanden for Lyø Lokalhistoriske forening

Formand Peder Jeppesen
Lyø Bygade
tlf: 62 61 94 17…

 
Lyø Mølle

Lyø Mølle

Lyø mølle blev bygget i 1876 og er en hollandsk mølle med kampestensfod, møllehatten af træ drejer vingerne mod vinden. Tidligere stod der en stubmølle samme sted. Denne blev sat op i 1821 men blev dog revet ned i 1876. …

 
Området omkring Lystbådehavnen

Området omkring Lystbådehavnen

Uanset om du selv kommer sejlende eller du ankommer med færgen er et ophold på molen og området omkring lystbådehavnen altid en oplevelse. Der kommer rigtig mange sejlbåde og gamle træskibe i farvandet mellem Lyø og Sydfyn.  Der er altid …

 
Fællessang

Fællessang

Vi mødes til fællessang på Damgaarden en gang om måneden i den mørke tid.Vi får kaffen i pausen. Lysten til at synge og samvær er i højsædet.

Lyø Husmoderforening er arrangør, men ALLE er velkomne uanset alder og køn.

Annonceres …

 
Fællesspisning

Fællesspisning

Vi afholder fællesspisning på Damgaarden en gang månedlig. Frivillige melder sig fra gang til gang til at være køkkenholdet, vi har en god aften med mad,samvær og snak.

Annonceres på opslagstavlen og på kalenderen her på hjemmesiden. OBS tilmelding nødvendig…

 
Historie

Historie

Lyø har været vildtrig. I Valdemar Sejrs Jordebog nævnes såvel hjort, som rådyr, dådyr og heste. Valdemar Sejr har for øvrigt spillet en særlig rolle på Lyø. En forårsdag i 1223, var han, kongen, på jagt på Lyø. Her blev …