• Home
  • /Seværdigheder

Klokkestenen
Klokkestenen er et flere tusinde år gammelt dyssekammer, der giver klare toner fra sig, når man slår på den. Mange fortællinger knytter sig til klokkestenen, blandt andet, at man må få et ønske opfyldt, når den afgiver sin lyd.

klokkesten

Mindestenen
Til minde om Valdemar Sejrs tilfangetagelse på Lyø En mindesten blev rejst i byen d. 6 maj 1923 som vidner om Kong Valdermar Sejr’s ophold på Lyø, hvor han yndede at gå på jagt. Her blev han i 1223 – altså 700 år før – sammen med sin søn taget til fange af Grev Henrik af Schwerin. Han var fanget i 3 år og måtte købe sig fri ved at afstå nogle nordtyske besiddelser.

 

sejr

Revet
Et område mod nord der er dannet af strøm aflejringer. Tidligere har det været brugt til råstofudvinding og idag anvendes det til afgræsning for kreaturer. Den sandede grund og manglende næringsstoffer skaber grobund for helt specielle planter der ikke trives andre steder. Området er præget af brakvandssøer, der er et eldorado for fuglelivet.
Sagnet fortæller at revet opstod da ..

Man kan idag se “Anes kiste” på vestsiden af revet

Strande
Øen har fremragende strande både til familie, lystfiskere og sejlsport

Byen
Selve landsbyen ligger stadig centralt på øen. Ejendommene er aldrig blevet flyttet ud på jordlodderne som det er sket mange andre steder under landbrugsreformen i 1700 tallet. Derfor har øen beholdt et charmerende prægaf idyl

Kirken, der er bygget af rå kampesten, er opført ved Reformationen og ændret flere gange, bl.a. i 1640erne og sidst i 1980erne. Kirkegården er cirkelrund og en af de smukkeste og mest særprægede i Danmark. Efter Reformationen har der været 24 sognepræster på Lyø, men siden 2008 bliver sognet betjent fra Faaborg. Blandt Lyøs præster kan nævnes forfatteren Niels Kjær, der var sognepræst på Lyø fra 1978 til 1999, og som har udgivet Lyø Logbog (1978) og Ø-liv (1982)

KIrken ligger midt i den runde kirkegård. Så vidt vides den eneste runde kirkegård i DK

kirke

Lyø Skrønemuseum

Lyø Søfartsmuseum blev nedlagt, da den gamle sømand døde i sommeren 2016. Men i kølvandet på søfsrtsmuseet har den gamle sømandsenke åbnet et skrønemuseum (formodentlig Danmarks eneste) med tilhørende undrekammer og drivtømmerværksted.

Mere information om Skrønemuseum