Kontakt

Mogens Windeleff Hestevognskørsel 2945 3945

Lars Enghuus Renovation  2345 4757

Hjemmesygeplejerske Sundheds klinikken på Damgården 7253 6386

Mette Westerskov Frisør 3070 9739

Jens Havløkke Lyø Bådlaug 6261 9286 mellem kl. 19-21,00

John Hansen: Havnefoged +45 3054 6279

Havnefogedens mailadresse: havnefoged.lyoehavn@gmail.com

Asta M Pedersen Lyø Menighedsråd 6261 8015

Karsten Møllegaard Sognefoged – Brandfoged – Skadedyr 6261 8118

Hanne Windeleff Ældreklubben 7253 6386

Anders T. Jeppesen Lyø Jagtforening 2273 6063

Rasmus Andersen Formand for Beboerforeningen30239739

På Lyø er der en række små erhvervsdrivende – primært indenfor landbrug, turisme og håndværk.
Her kan du se en alfabetisk oversigt over Lyø’s forskellige erhverv.

Camping Tlf. 3070 9739 www.lyoe-ferie.dk
Cykeludlejning Tlf. 5090 8710 eller 2176 3030 hjemmeside
Barbara`s bed and breakfast Tlf. +45 4024 4036 e.mail: barbara2dk@hotmail.com
Ferielejligheder Tlf. 6261 8708Tlf.6261 8015  www.bogebjergferie.dk
Ferielejligheder ogFrisør Tlf. 3070 9739 www.lyoe-ferie.dk
Gasdepot Tlf. 6261 8708 Lyø Købmandsgård
Tlf.
 Cafe Lyø Gl.Skole  Tlf. 50 90 05 22 Cafe Lyø Gl. Skole
Lyø Købmandsgård Tlf. 6261 8708 Åbnings tider se Facebook Lyøkøbmandsgård
 
Minigolf Tlf.3070 9739 www.lyoe-ferie.dk
Rottebekæmpelse Tlf. 2151 1020     Kiltin A/S
Smed Tlf. 6261 8729
Tagdækker Tlf. 2143 3052
Træskærerarbejde Tlf. 6261 9417
Tømrer Tlf. 6261 9417
Ø-lejr Tlf. 3969 0801  www.lyoe-oelejr.dk

Mulighed for at søge tilskud til erhverv på Lyø
Lyø er omfattet af EU’s Mål2-program, der giver mulighed for at søge om EU-tilskud til udvikling af erhverv på øen. Herudover findes der også muligheder for at søge om tilskud fra forskellige fonde og puljer.