Foreninger

og kulturcenter

Find øens foreninger her

Lyø Beboerforening

Beboerforeningen står for denne hjemmeside. Foreningen bestræber sig på at redigere og opdatere sidens indhold, men er dybt afhængig af indput fra øboere, foreninger og andre med interesse for øen.

Lyø Beboerforening repræsenterer Lyø i Sammenslutningen af Danske småøer. Sammenslutningen arbejder for forbedringer af øboernes vilkår nationalt og internationalt. Der er her tæt kontakt til det landspolitiske niveau.

Bestyrelsen i Beboerforeningen støtter gerne de lokale repræsentanter i det kommunale øudvalg.

Udover samarbejdet med de øvrige danske småøer arrangerer Lyø Beboerforening den årlige strandrensning samt afholder arrangement i forbindelse med scht. Hans bål.

Kontingent 100.- kr.
Indbetales på konto i Danske bank reg. nr. 1551 konto 7702256  eller direkte til kasseren Mogens Windeleff

 

Formand Rasmus Andersen

tlf. 30239739 – mail@lyoe-ferie.dk

Næstformand Erik Nielsen
Kasserer Mogens Wendeleff
Ø-repræsentant Sammenslutningen af Danske småøer Erik Nielsen

 
 

Sidste nyt fra Beboerforeningen

Jan 2017 Nyhedsbrev Januar

nov 2015 Møde med Klimasekretariatet

Brev til Til Klimasekretariatet Faaborg særlige vilkår

 

Lyø har mange foreninger. Ja måske er det det sted i landet, hvor folk er medlem af flest foreninger.

Lyø Købmandsforening

Lyø Købmandsforening

 

Lyø Lokalhistorisk Forening

http://www.lyøhistorie.com

Formand Peder Jeppesen
Lyø Bygade
tlf: 62 61 94 17

 

skole200

Lyø Kultur og Besøgscenter

                      www.lkbc.mono.net

Formand Bent Knudsen

Kærlighedsstien 9

Tlf. 4733 3361/ 5057 3211
Mail:gurli@knudsen.mail.dk

 

Damgården

Formand Ulla Jeppesen, Lyø Bygade
tlf: 62 61 94 17

mail: faldmosenlyoe@mail.dk

 

Husmor Forening

Formand Helle Larsen

Smedegyden 7
tlf: 62 61 99 80

havlokke@strynet.dk

 

Jagtforening

Formand Anders T. Jeppesen
Nyborgvej 44  5600 Faaborg
Mail: anders-jeppesen@live.dk  mobil: 22 73 60 63

 

Julens Glæde
Formand Anne Jørgensen
Revvej 8

annj@faa.dk
mobilnr. 22 42 26 92

 

Lyø Bådlaug
Formand Jens Havløkke

Søndenvej 15
tlf:62 61 92 86 mellem kl. 19-21

 

Lyø Idrætsforening
Formand Anne Jørgensen

annj@faa.dk
Revvej 8
tlf: 22 42 26 92

 

Ældreklubben

Formand Hanne Windeleff
Lyø Bygade , Damgården
tlf: 72 53 63 86

 

Menighedsråd

Formand Asta M Pedersen
Smedegyden 5
tlf. 62 61 80 15